Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Επιστολή για διοικητικές δυσλειτουργίες ΕΛΚΕΘΕ

Wed, 01/11/2017

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Wed, 19/07/2017

Διαδικασίες ΚΗΜΔΗΣ

Thu, 13/07/2017

Αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων ΕΛΚΕΘΕ

Thu, 29/06/2017

Υπηρεσιακό προς την Προϊσταμένη Ερευνών και Τεκμηρίωσης του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την κατάσταση των προαύλιων χώρων στα κτίρια Αναβύσσου και Αγ. Κοσμά

Wed, 24/05/2017

Υπηρεσιακό προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την καθυστέρηση στην καταβολή των πρόσθετων αμοιβών

Tue, 23/05/2017

Υπηρεσιακό ΣΕΕ σχετικά με τις αποζημιώσεις που αφορούν την επιβίβαση σε πλωτά μέσα

Mon, 23/01/2017

Υπηρεσιακό ΣΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των ενεργειών του Δ/ντή Οικ. και Διοικ. Υπηρεσιών που αφορούσαν τον καθορισμό των υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Mon, 23/01/2017

Υπηρεσιακό προς τον Δ/ντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά με την λίστα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Mon, 23/01/2017

Υπηρεσιακό σημείωμα προς τον πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με τη λίστα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Thu, 05/01/2017

Υπηρεσιακό προς τον προϊστάμενο ΕΛΚΕ σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας του Ειδικού λογαριασμού

Tue, 04/10/2016

Υπηρεσιακό στο ΔΣ σχετικά με την νομοθεσία που διέπει την καταβολή πρόσθετων αμοιβών και αμοιβών αποδοτικότητας στους Ερευνητές και ΕΛΕ

Fri, 29/01/2016

Επαναφορά του υπηρεσιακού για την αξιοποίηση των λογιστικών υπολοίπων ερευνητικών προγραμμάτων που έληξαν έως 31.12.11 - Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ για την σύσταση επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα

Mon, 07/12/2015

Υπηρεσιακό σχετικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των πρόσθετων αμοιβών των ετών 2014 και 2015 - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Mon, 07/12/2015

Η θέση του ΔΣ ΣΕΕ για την πρόσφατη δημοσίευση “Illegal immigration in the eastern Aegean Sea: a new source of marine litter» στο περιοδικό MMS.

Mon, 19/10/2015

Αύξηση παρακράτησης ερευνητικών προγραμμάτων

Fri, 29/05/2015

Αξιοποίηση των λογιστικών υπολοίπων ερευνητικών προγραμμάτων που έληξαν έως 31.12.11

Thu, 28/05/2015

Επανακαθορισμός ωριαίου κόστους του Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ σύμφωνα με τον Νόμο 4310/2014 - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Wed, 27/05/2015

Καταγραφή Προβλημάτων ΕΛΚΕΘΕ - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Fri, 03/04/2015

Ενημέρωση σχετικά με την συλλογή στοιχείων ασφαλιστικών ταμείων - Απάντηση του Δ/ντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ - Απάντηση ΔΣ ΣΕΕ στον Δ/ντή Οικ. και Διοικ. Υπηρεσιών

Mon, 16/03/2015

Διάθεση εγγράφων που σχετίζονται με την κατοχή θέσης του πρώην προέδρου του ΕΛΚΕΘΕ Καθ. Κ. Συνολάκη στο Παν/μιο της Νότιας Καλιφόρνιας (κοινό ΥΣ και των δύο συλλόγων του ΕΛΚΕΘΕ) - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Tue, 22/07/2014

Ενέργειες του πρώην προέδρου του ΕΚΛΕΘΕ Κ. Συνολάκη που δυσφημούν το Κέντρο (Κοινό ΥΣ και των δύο συλλόγων του ΕΛΚΕΘΕ) - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Wed, 09/07/2014

Ανακοίνωση της γραμματείας του ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την καταβολή πρόσθετης αμοιβής από ερευνητικά προγράμματα

Tue, 13/05/2014

Παρουσία του Δ/ντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στο κτίριο της Αναβύσσου

Wed, 07/05/2014

ΥΣ σχετικά με τις συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Tue, 17/12/2013