Καλωσορίσατε στη σελίδα του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ

Ο Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 με την έγκριση του Κατασταστικού του από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΑΜΣ 29713, Διαταγή Ειρηνοδικείου Λαυρίου 10/2013). Το πρώτο ΔΣ του ΣΕΕ αναδείχθηκε στις εκλογές που διενεργήθηκαν ανάμεσα στα μέλη του στις 3 Δεκεμβρίου 2013.

Οι κύριοι σκοποί του Συλλόγου είναι:

  • H διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, ασφαλιστικών, οικονομικών, κοινωνικο-πολιτιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του.
  • Η διεκδίκηση, κατοχύρωση και υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών και η ενεργή συμμετοχή στους αγώνες για την προώθηση ατομικών ελευθεριών και για την προώθηση των κοινών συμφερόντων όλων των εργαζομένων.
  • H διεκδίκηση και προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του
  • Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του,
  • Η βελτίωση των αποδοχών και όλων των πρόσθετων υλικών και ηθικών απολαβών των εργαζομένων, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να εξασφαλίζεται ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο
  • Η προώθηση, προαγωγή και προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του και η ανύψωση του επιπέδου των.
  • Η ηθική και υλική αρωγή των μελών του
  • Η μελέτη διαφόρων προβλημάτων σχετικών με τα αντικείμενα της εργασίας των μελών του, καθώς και των προβλημάτων που απασχολούν γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές, για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.