Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Υπηρεσιακό ΣΕΕ σχετικά με τις αποζημιώσεις που αφορούν την επιβίβαση σε πλωτά μέσα

Mon, 23/01/2017

Υπηρεσιακό ΣΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των ενεργειών του Δ/ντή Οικ. και Διοικ. Υπηρεσιών που αφορούσαν τον καθορισμό των υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Mon, 23/01/2017

Υπηρεσιακό προς τον Δ/ντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά με την λίστα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Mon, 23/01/2017

Υπηρεσιακό σημείωμα προς τον πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με τη λίστα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Thu, 05/01/2017