Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του ΣΕΕ σχετικά με τα υπηρεσιακά σημειώματα που αφορούσαν πρόσθετες αμοιβές και υποβλήθηκαν στο ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ του Ιουλίου 2016

Mon, 01/08/2016

Ανακοίνωση του ΣΕΕ σχετικά με την σύνταξη του νέου ΠΔ ΕΛΚΕΘΕ

Thu, 30/06/2016

Θέσεις του ΣΕΕ επί των τροπολογιών του Νόμου 4310 περί Έρευνας - Διαβούλευση Ιανουαρίου 2016

Sun, 17/01/2016

Κοινή Ανακοίνωση των Συλλόγων του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την κατάθεση του Νόμου Περί Έρευνας

Thu, 20/11/2014

Ανακοίνωση του ΣΕΕ σχετικά με τον 11ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας

Tue, 21/10/2014

Απόψεις του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για
το σχέδιο νόμου "Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας"

Sat, 10/05/2014

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΣΕΕ σχετικά με την ίδρυση του Συλλόγου Ερευνητών

Tue, 21/01/2014