Διοικητικό Σύμβούλιο

Ηλίας Δημητρίου, Ερευνητής Α' ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Πρόεδρος

Γεράσιμος Κορρές, Ερευνητής Α' ΙΩ, Αντιπρόεδρος

Νίκος Λαμπαδαρίου, Ερευνητής Α' ΙΩ, Γραμματέας

Ιωάννης Χατζηανέστης, Ερευνητής Α' ΙΩ, Ταμίας

Λεωνίδας Περιβολιώτης, ΕΛΕ Α' ΙΩ, Μέλος

Ελένη Φουντουλάκη, Ερευνήτρια Β' ΙΘΑΒΒΥΚ, Μέλος

Θεόδωρος Κανελλόπουλος, ΕΛΕ Β' ΙΩ, Μέλος