Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Επαναφορά του υπηρεσιακού για την αξιοποίηση των λογιστικών υπολοίπων ερευνητικών προγραμμάτων που έληξαν έως 31.12.11 - Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ για την σύσταση επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα

Mon, 07/12/2015

Υπηρεσιακό σχετικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των πρόσθετων αμοιβών των ετών 2014 και 2015 - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Mon, 07/12/2015