Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Η θέση του ΔΣ ΣΕΕ για την πρόσφατη δημοσίευση “Illegal immigration in the eastern Aegean Sea: a new source of marine litter» στο περιοδικό MMS.

Mon, 19/10/2015