Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Αύξηση παρακράτησης ερευνητικών προγραμμάτων

Fri, 29/05/2015

Αξιοποίηση των λογιστικών υπολοίπων ερευνητικών προγραμμάτων που έληξαν έως 31.12.11

Thu, 28/05/2015

Επανακαθορισμός ωριαίου κόστους του Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ σύμφωνα με τον Νόμο 4310/2014 - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Wed, 27/05/2015