Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Διάθεση εγγράφων που σχετίζονται με την κατοχή θέσης του πρώην προέδρου του ΕΛΚΕΘΕ Καθ. Κ. Συνολάκη στο Παν/μιο της Νότιας Καλιφόρνιας (κοινό ΥΣ και των δύο συλλόγων του ΕΛΚΕΘΕ) - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Tue, 22/07/2014

Ενέργειες του πρώην προέδρου του ΕΚΛΕΘΕ Κ. Συνολάκη που δυσφημούν το Κέντρο (Κοινό ΥΣ και των δύο συλλόγων του ΕΛΚΕΘΕ) - Απάντηση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Wed, 09/07/2014