Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του ΣΕΕ σχετικά με τα υπηρεσιακά σημειώματα που αφορούσαν πρόσθετες αμοιβές και υποβλήθηκαν στο ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ του Ιουλίου 2016

Mon, 01/08/2016