Ανακοινώσεις

Απόψεις του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για
το σχέδιο νόμου "Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας"

Sat, 10/05/2014